Gelişim ve Büyüme

Gelişim ve Büyüme

Sağlık; ruhsal, bedensel ve sosyal alanların hepsini kapsayan genel bir iyilik hali olarak tanımlanabilir. Çocuklarımızın sağlığını da aynı çerçevede çok boyutlu değerlendirmek gerekir. Bu nedenle çocuğun sağlığından bahsedilirken sadece boy, kilo, baş çevresi gibi biyolojik gelişim değerleri değil; sosyal ve ruhsal gelişim de göz önüne alınmalıdır.

İster bedensel, ister sosyal, ister ruhsal alanlarda oluşan sağlık sorunlarının tedavisi için çözüm üretmek bir çaba gerektirir. Oysa, sağlıklı bir çocuğun her alanda sağlıklı olarak gelişimini sağlamak ve korumak bundan kat kat fazla bir çaba ve yeterli donanımda ekip çalışması gerektirir.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak en önemli misyonumuz; aileye, hamileliğin son dönemindeki doğum öncesi görüşme ile başlayan ve ergenliğin sonuna dek giden uzun dönem boyunca çocukları ile ilgili değerlendirme ve kılavuzluk yapmaktır.